Kerntrekbeslag kopen

Kerntrekken gebeurt zeer vaak door inbrekers, omdat dit redelijk eenvoudig en geluidloos uit te voeren is. kerntrekbeslag beschermt een deur tegen deze vaak uitgevoerde inbraakmethode. Naast dat het haast onmogelijk wordt om het beslag open te breken, is het voor dieven ook duidelijk zichtbaar dat het om kerntrekbeslag gaat. Hierdoor zullen zij minder snel gaan inbreken in het betreffende huis.

SKG 3 sterren

Kerntrekbeslag beschikt over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kernstrekbeslag beschikt over het algemeen over 3 sterren. 3 sterren biedt de hoogste inbraakwerendheid die mogelijk is. SKG 3 sterren beslag en sloten beschermen tegen de meest gebruikte inbraakmethoden inclusief kerntrekken. Het kost inbrekers hierbij 5 minuten om binnen te komen met zwaar gereedschap. Dit brengt een groot risico met zich mee voor inbrekers, en daarom zullen zij dit in de meeste gevallen ook laten.

Kerntrekbeslag kopen

Ben je van plan om een nieuwe deur aan te schaffen? Dan is het een idee om deze te voorzien van kerntrekbeslag. Voordat je kerntrekbeslag aanschaft is het van belang om de dikte van de deur te meten. Het kerntrekbeslag moet overeen komen met de dikte van de deur, want anders past het kerntrekbeslag niet.

kerntrekbeslag

Kerntrekbeslag monteren

Als je een nieuwe deur koopt dan zullen er eerst gaten geboord moeten worden voordat het kernbeslag past. Het is belangrijk dat je goed kijkt waar de gaten geboord moeten worden, want als dit niet gebeurt zal het beslag niet passen of komen er zichtbare boorgaten in de deur. Bij twee rechter handen is het mogelijk om dit klusje zelf uit te voeren. Indien je minder handig bent is het mogelijk om dit werk uit te besteden aan een slotenmaker. Als je bestaand beslag wilt vervangen door kerntrekbeslag zal het bestaande beslag eerst verwijderd moeten worden. Het is van belang dat het kerntrekbeslag op de juiste manier wordt gemonteerd.